Støtt Norges ME-forening

Aktiv

Støtt

ME-foreningen er en liten forening med begrenset økonomi. Alle gaver -selv de minste – mottas med stor takk.
Gaver og donasjoner bidrar til at foreningen kan gjøre mer for de ME-syke i Norge.

Den beste gaven vi kan få, er at du melder deg inn i foreningen.
Medlemskontingent er en gave som fortsetter å gi – både gjennom det økonomiske,
og ved at du viser at du støtter foreningens arbeid.
Sammen står vi sterkere!

Aktiv

Støtt

Ansvarlig for innsamlingen

Hilde Tangen

Kontakt ansvarlig

Pengene utbetales til:

Norges ME-forening

Orgnr.: 982 913 160