Innsamling til ME-forskning

Aktiv

Støtt

ME er en sykdom hvor det bevilges lite penger de store offentlige og private aktørene til. Sammenliknet med andre alvorlige sykdommer blir etterslepet både på forskning, og dermed kunnskap og behandlingsmuligheter, stadig større. Derfor samler Norges ME-forening inn penger til ME-forskning.

ME-fondet (tidligere ME-forskning), er Norges ME-forenings forskningsfond. Vi deler ut innsamlede midler fra fondet hver vår på ME-dagen 12. mai, og hver høst i forbindelse med foreningens stiftelsesdag 21 november. Fondet administreres i hovedsak på frivillig basis, og nær 100 prosent av de innsamlede midlene går til prosjektene og forskerne vi støtter.

Hvis du ønsker å vite mer om ME-fondet kan du se på siden Om ME-fondet på våre nettsider.

Aktiv

Støtt

Ansvarlig for innsamlingen

Hilde Tangen

Kontakt ansvarlig

Pengene utbetales til:

Norges ME-forening

Orgnr.: 982 913 160