Lions Fadderbarn - bærekraftig hjelp til selvhjelp

Aktiv

Støtt

Lions Fadderbarn - bærekraftig hjelp til selvhjelp

Både enkeltpersoner, Lionsklubber, bedrifter og andre organisasjoner kan bli en fadder. Et fadderskap koster 4200 kroner per år. Med din hjelp får et barn fra en vanskeligstilt familie hjelp med skolepenger, uniform, bøker, en seng på internatet og måltider.

Lions Norges fadderbarn er et samarbeidsprosjekt med stiftelsen Balikuddembe i Uganda. Balikuddembe er en organisasjon som ble startet av nordmannen Bjørn Simensen og drives fortsatt av ham og hans familie. I dag jobber hans datter Helen Simensen fulltid med å finne de barna som trenger hjelp til skolegang. Hun besøker trengende familier og vurderer hvor mye familien trenger. Når barna blir tatt opp i programmet blir hvert enkelt barns behov og situasjon tatt hensyn til.

Vi garanterer at ditt navngitte fadderbarn blir tatt vare på, og du mottar rapport og brev fra barnet hvert år. Du vil også få et nyhetsbrev fra Balikuddembe to ganger i året.

Målet er å få så mange vanskeligstilte barn som mulig til å fullføre skolegangen. Et barn med utdanning kan hjelpe sin familie og bidra til samfunnet. Over 300 barn er nå med i ordningen, men det er flere som har behov for hjelp.

Bli fadder i dag!

Du velger selv om du vil betale et engangsbeløp, eller et månedlig beløp.

Et fadderskap bør være en langsiktig forpliktelse slik at barna kan være trygge på at de kan fullføre videregående skole. Men man kan også bidra til ordningen med enkeltbidrag eller bli en fast månedlig giver der du kan avslutte når som helst. Da har vi muligheten til å hjelpe enda flere med å fullføre sin utdanning.

For spørsmål, ta kontakt med leder for Lions utenlandsarbeid Annette Pemmer: annette.pemmer@lions.no

Aktiv

Støtt

Ansvarlig for innsamlingen

Annette Pemmer

Kontakt ansvarlig

Pengene utbetales til:

Lions Norge

Orgnr.: 971 437 391