Haramsøya til lagmannsretten

243 givere

Avsluttet

188,397 kr

20% av målet på 900,000 kr

Oppdatering 10.06.2021
«Nei til vindkraftverk på Haramsøya» har besluttet at de ikke anker saken videre. Innsamlingen avsluttes. Innbetalte midler går som forutsatt til Motvind Norges videre arbeid.

Vi trenger hjelp! Haramsøya er skadet og blør. Motvind Norge vil og må støtte den lokale aksjonen for å få prøvd saken for lagmannsretten.

Det er en prinsippsak, ikke bare for Haramsøy, men for hele landet. Skal vi godta at staten ikke dokumenterer at fordelene er større enn ulempene, selv ikke når kraftproduksjonen halveres? Skal vi godta samfunnsnyttevurderinger som ikke har vurdert forurensning av drikkevann, og som har redusert folkehelse til et spørsmål om støy over eller under et normtall? Som anlegger vindkraftverk rett ved siden av et fuglefredningsområde? Hvor ulempene skjer overfor naboer som ikke er invitert inn? Skal vi godta regnestykker med helt tilfeldige tall? Hvilken forutberegnelighet gir det?

Motvind Norge har startet egen pengeinnsamling som gir rett til skattefradrag hvis du betaler over 500 kr. (Du blir kontaktet om dette i januar 2022).

Alle midlene som samles inn (fratrukket administrasjonsgebyr) betales til «Nei til vindkraftverk på Haramsøya». Hvis saken tas videre, og saken vinnes, fordeles det innsamlede beløpet mellom Motvind Norge og Nei til vindkraftverk på Haramsøya i henhold til en egen avtale. Hvis saken ikke tas videre, tilfaller det innsamlede beløpet Motvind Norges arbeid mot vindkraft.

243 givere

Avsluttet

188,397 kr

20% av målet på 900,000 kr

Ansvarlig for innsamlingen

Anne Baardvik

Kontakt ansvarlig

Pengene utbetales til:

Motvind Norge

Orgnr.: 923421068

Aktivitet

Yngvar

300 kr

04.06/2021

Anonym giver

300 kr

05.06/2021

Anonym giver

1,000 kr

07.06/2021

Anonym giver

1,000 kr

03.06/2021

Anonym giver

600 kr

10.06/2021

Anonym giver

1,000 kr

06.06/2021