Støtt CarciNor

Aktiv

Støtt

Gjennom CarciNors forskingsfond bidrar CarciNor med økonomiske midler til forskning på NET-kreft.

CarciNor vil i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft. Forskningsfondet har stor støtte blant CarciNors medlemmer og bidrar til foreningens omdømme og samfunnskontakt.

Aktiv

Støtt

Ansvarlig for innsamlingen

Erik Hansen

Kontakt ansvarlig

Pengene utbetales til:

CarciNor

Orgnr.: 889 156 082