Støtt oss

Aktiv

Støtt

Takk for at du vil lese litt mer om R.O.T - Recovery og tilfriskning

Recovery og Tilfriskning (R.O.T) er en brukerorganisasjon som ble startet opp i Porsgrunn i 2017 av 4 personer med egenerfaring.
– MEN favner nå hele Telemark og deler av Vestfold.

R.O.T er lokalt forankret i Porsgrunn Kommune og driver sine tilbud foreløpig fra Raschebakken dagsenter. Som brukerorganisasjon har R.O.T. en sentral rolle … som brukerrådgiver, veileder og tjenesteleverandør. R.O.T skal være et supplement til de lovpålagte oppgavene i kommunen og bidra til å styrke samfunnet samlede innsats på feltet

(Helsedirektoratet 2015).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anslår at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet. Ruslidelser er en betydelig helseutfordring og medfører omfattende kostnader for enkeltindivider og samfunnet

Antall brukere og pårørende har økt i takt med at R. O. T har synliggjort sin tilstedeværelse, både på Facebook og nå med vår nettside vil vår hjelp være en direkte bidragsyter for at flere mennesker med en avhengighet/ pårørende kan komme i direkte kontakt med oss.

Ønsker du å gi ett bidrag til vårt arbeid?

Aktiv

Støtt

Ansvarlig for innsamlingen

Tarjei Nygaard

Kontakt ansvarlig

Pengene utbetales til:

RECOVERY & TILFRISKING

Orgnr.: 919 911 298